Waar mensen leven en werken, wordt afval geproduceerd. Scholen vormen daarop geen uitzondering. Meest geproduceerde afval door scholen? Etensresten, papier en verpakkingsmateriaal, maar ook glas en plastic. Voor scholen heeft het voordelen de hoeveelheid afval te verminderen. Ze besparen geld op afvalheffing door zuinig en creatief om te gaan met materialen en verdienen tegelijkertijd geld met het scheiden en verkopen van recyclebare materialen of producten. Door de hoeveelheid afval te verminderen groeit het (afval)bewustzijn bij leerlingen en personeel.

Wat kunnen scholen doen?

Hoe reduceer je de hoeveelheid afval? Als Eco-School kun je de scorekaart Afval van de Duurzaamheidsscan als leidraad nemen. Bekijk hoe je de hoeveelheid van een bepaalde afvalstroom kunt verminderen. Bijvoorbeeld meer bestanden elektronisch opslaan in plaats van printen of een printer aanschaffen die dubbelzijdig kan printen. De school bespaart zo kopieerkosten en de hoeveelheid papier die ze koopt. Verder kan een school leerlingen actief inzetten bij het verminderen van afval. Laat ze bijvoorbeeld nadenken over de vraag: kunnen we de hoeveelheid afval beperken die elke dag tijdens de pauzes wordt weggegooid? Laat leerlingen hier ook concrete oplossingen voor aandragen.

Ook kan je kijken hoe je bepaalde afvalsoorten kunt hergebruiken of recyclen. Papier of karton is hiervoor een goede kandidaat: gebruik beide kanten voordat het wordt weggegooid. Ook zijn er verschillende (verpakkings-) materialen die een tweede leven kunnen krijgen bij bijvoorbeeld handvaardigheid, zoals kartonnen dozen, noppenplastic of plastic flessen.