Communicatie

Via verschillende kanalen communiceren scholen heel wat af naar ouders en andere belanghebbenden. Naast nieuwsbrieven, informatie op de website van de school en het meegeven van briefjes aan leerlingen, is social media tegenwoordig steeds meer in trek. Toch blijkt uit onderzoek dat social media als communicatiemiddel relatief nog weinig wordt ingezet in het onderwijs. Scholen houden hun Twitteraccount of Facebookpagina lang niet altijd even actief bij en dat terwijl social media kan dienen als het visitekaartje van een school.

Communicatie en duurzaamheid

In het kader van duurzaamheid is het belangrijk transparant en helder te communiceren. Hoe breder het draagvlak, hoe meer ouders en leerlingen zich actief zullen inzetten voor dit thema. Zij voelen zich eerder betrokken als ze zien wat een school aan duurzaamheid doet en wanneer ze daar eventuele inspraak in hebben. Communicatie is hét sleutelwoord wanneer het gaat om verduurzaming van een school.  

Wat kunnen scholen doen?

Hoe kunnen scholen communiceren over duurzaamheid? Een manier is om het beleid van de school ten opzichte van duurzaamheid aan te passen aan de hand van concrete doelen. Dit aangepaste beleid kan een school dan op de website plaatsen.

Met de opkomst van social media, kan bijvoorbeeld het oprichten van een Facebookpagina een heel geschikt communicatiemiddel zijn. Leerkrachten en leerlingen kunnen berichtjes en foto’s plaatsen om te laten zien waar ze mee bezig zijn. Verder kun je denken aan een ‘eco’-hoek op een centrale plek in de school, zodat voor iedereen zichtbaar is wat de school doet aan activiteiten.

Basisonderwijs

Social media op school
Een handig stappenplan om social media op school te gebruiken.

OBS De molenvliet
Een voorbeeld van een basisschool die over duurzaamheid communiceert.

GroenGelinkt
Er is in Nederland een groot aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie. GroenGelinkt zorgt ervoor dat al het aanbod vindbaar wordt.

Dag van de duurzaamheid
Ook basisscholen kunnen aanhaken bij de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Een dag waarmee Urgenda wil laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is.

Lesideeën
Laat leerlingen een opstel schrijven over duurzaamheid en voordragen, of laat ze een presentatie geven bij een open dag. Ook leuk: een tentoonstelling organiseren over wat er allemaal met/voor Eco-schools wordt gedaan en georganiseerd wordt op school.

Voortgezet onderwijs

Social media op school
Handig stappenplan om social media op school te gebruiken.

Nordwin College
Bekijk het filmpje van het Nordwin-college, een Eco-school die duurzaamheid op gang wil brengen.

Groengelinkt
Er is in Nederland een groot aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie. GroenGelinkt zorgt ervoor dat al het aanbod vindbaar wordt.

Dag van de duurzaamheid
Ook basisscholen kunnen aanhaken bij de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Een dag waarmee Urgenda wil laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is.

Lesideeën
Laat leerlingen een presentatie geven bij een open dag. Ook leuk: een tentoonstelling organiseren over wat er allemaal met/voor Eco-schools wordt gedaan en georganiseerd wordt op school. 

MBO

Kennisnet
Handige tips voor social media in het MBO.

Nordwin College
Bekijk het filmpje van het Nordwin-college, een Eco-school die duurzaamheid op gang wil brengen.

Groengelinkt
Er is in Nederland een groot aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie. GroenGelinkt zorgt ervoor dat al het aanbod vindbaar wordt.

Dag van de duurzaamheid
Ook basisscholen kunnen aanhaken bij de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Een dag waarmee Urgenda wil laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is.

Lesideeën
Laat studenten een presentatie geven bij een open dag. Ook leuk: een tentoonstelling organiseren over wat er allemaal met/voor Eco-schools wordt gedaan en georganiseerd wordt op school.

 

Communicatie