Groen

De Duurzaam Onderwijs Coalitie kwam ruim 2 jaar geleden met de slogan ‘Een groene generatie vraagt om duurzame educatie’. Oftewel; duurzaam leren leven begint al in de schoolbanken. Kinderen die groen onderwezen worden zullen dat later in de praktijk brengen, zo is de gedachte. Doel van de coalitie is om ervoor te zorgen dat alle politieke partijen duurzaamheid in het onderwijs opnemen in hun partijprogramma. Dat blijkt hard nodig, want op scholen komt duurzaamheid vaak zijdelings aan bod en is het onderwerp zelden volledig geïntegreerd in het lesaanbod. Aangezien duurzaamheid geen vak is, vinden docenten het vaak lastig om duurzaamheid terug te laten komen in de les.

Wat kunnen scholen doen?

Een school kan beginnen om de omgeving van de school letterlijk ‘groener’ te maken. Zet extra plantenbakken in de school neer, plant bomen, of zet een aquarium op een centrale plek in de school neer. Betrek de leerlingen bij het onderhouden van het groen en de docent de leerlingen mee naar buiten nemen om de natuur in en om de school te ontdekken.

‘Groen doen’, in de vorm van educatie, kunnen scholen op allerlei manieren inzetten. Een school kan bijvoorbeeld het curriculum aanpassen. Veel docenten van het primair en voortgezet onderwijs zijn wel bekend met de NME- leskisten, die bij verschillende vakken kunnen worden ingezet. Als school kun je echter ook denken aan excursie naar bijvoorbeeld een boerderij of een natuurgebied of een themaweek die volledig in het teken van ‘groen’ staat.

Basisonderwijs

Groen doen
Met de lespakketen van Groen Doen haal je groen in de klas.

Groen klaslokaal
Tips voor het ‘vergroenen’ van de schoolomgeving.

Onze schooltuin
Hoe moet je eigenlijk zaaien? Welke planten kunnen er in de schooltuin? Op deze website vind je antwoord op allerlei vragen die te maken hebben met het onderhouden van een schooltuin.

Lekker groen doen
NME-arrangement uit de regio Venlo. Dit programma stimuleert jongeren, recreanten, onderwijs en het bedrijfsleven om onder meer natuur en landschap volop te beleven. De website biedt de mogelijkheid te grasduinen door het landelijke programma-aanbod.

Groene schoolpleinen
Groene schoolpleinen wil basisscholen aanmoedigen verschillende vormen van vergroening toe te passen op hun eigen schoolplein en de mogelijkheden voor natuurbeleving en -educatie zo veel mogelijk te benutten.

Green-Kids
In het tv programma Green-Kids gaat groenexpert Lodewijk Hoekstra samen met kinderen de natuur in. De groenste klas wint een gouden gieter.

Dag van de duurzaamheid
Ook basisscholen kunnen aanhaken bij de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Een dag waarmee Urgenda wil laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is.

Excursie natuurgebied
Ga eens op excursie naar een natuurgebied in de omgeving.

 

Voortgezet onderwijs

Stadteland
De kennis van de natuur, het platteland en van voedselproductie neemt in rap tempo af. Lesmateriaal die reële kennis geeft van en over het platteland.

Lekker groen doen
NME-arrangement uit de regio Venlo. Dit programma stimuleert jongeren, recreanten, onderwijs en het bedrijfsleven om onder meer natuur en landschap volop te beleven. De website biedt de mogelijkheid te grasduinen door het landelijke programma-aanbod.

Groengelinkt
Er is in Nederland een groot aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie. GroenGelinkt zorgt ervoor dat al het aanbod vindbaar wordt.

Groene stage
Betrokken bij Buiten is dé kans voor scholen om een groene invulling te geven aan de maatschappelijke stage. Leerlingen gaan actief aan de slag, buiten in natuur en landschap of rond cultuurhistorisch erfgoed en krijgen concrete opdrachten die nuttig zijn voor de stagebieder.

Dag van de duurzaamheid
Ook basisscholen kunnen aanhaken bij de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Een dag waarmee Urgenda wil laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is.

Straatwaarde van duurzaamheid
Deze publicatie geeft inzicht in de wijze waarop jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, milieu, klimaat en natuur beleven.

Excursie natuurgebied
Ga eens op excursie naar een natuurgebied in de omgeving.

MBO

MBO lessen
MBO lessen arrangeert lesmateriaal. Daarbij wordt gebruik gemaakt van materiaal dat vrij beschikbaar is.

Duurzaam MBO
De website van Duurzaam MBO biedt allerlei mogelijkheden om duurzaamheid een plek te geven in de dagelijkse lespraktijk.

Groen Kennisnet
Inspirerend samenwerkingsproject van basisscholen en het Clusius College in Heerhugowaard. Zijn doen mee aan een educatief programma dat kennis bijbrengt over natuur en leefomgeving. Met het programma leren leerlingen zich meer bewust te zijn van hun omgeving én de rol die zij daarin zelf spelen.

Dag van de duurzaamheid
Ook basisscholen kunnen aanhaken bij de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Een dag waarmee Urgenda wil laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is.

Straatwaarde van duurzaamheid
Deze publicatie geeft inzicht in de wijze waarop jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, milieu, klimaat en natuur beleven.

Excursie natuurgebied
Ga eens op excursie naar een natuurgebied in de omgeving.

Groen