20170410 165118Vorig jaar hoorden we van een aantal centra voor natuur- en milieueducatie (NME) dat ze Eco-Schools wel interessant vonden. Wij dachten: we proberen wat, laten we een interessebijeenkomst over Eco-Schools organiseren. Met succes! Een grote en erg enthousiaste groep mensen kwam erop af. Nu zijn we een klein half jaar verder en in Maastricht (CNME Maastricht en regio), Nijmegen (De Bastei) en Haarlem (NME Haarlem) zijn de eerste scholen inmiddels onder begeleiding van een NME-centrum van start!

Nu dachten we weer: we proberen wat. Op 10 april organiseerden we daarom een training voor de NME-ers, IVN-ers en zzp-ers die inmiddels met Eco-Schools begonnen zijn of dat binnenkort gaan doen. De aankondiging van de training werd via GDO onder nog veel meer NME-centra verspreid. Wederom met succes. Nog veel meer NME-centra hebben aangegeven graag in hun regio scholen te begeleiden bij Eco-Schools. Met de geïnteresseerden hebben we kennismakingsgesprekken gevoerd en het resultaat was dat er op 10 april een grote groep mensen klaar zat voor de training. In hun eigen regio's zijn zij nu druk op zoek naar scholen die onder de vlag van Eco-Schools een duurzaam veranderproces op gang willen brengen. We willen al deze mensen graag bedanken voor hun enthousiasme en hopen dat dit ertoe gaat leiden dat er een impuls wordt gegeven aan duurzaamheid op scholen. Samen kunnen we het verschil maken!

Bekijk hier de (uitvoerings)partners van Eco-Schools

Benieuwd waarom we ervoor hebben gekozen om zo veel mogelijk samen te werken met NME-centra, IVN-consulentschappen en zzp-ers? We zetten de voordelen hieronder uiteen. De nadelen ontbreken, want wij hebben ze (nog) niet kunnen verzinnen! Voor meer informatie kunt je hier de hele informatieflyer downloaden.

Voordelen voor de school

 • Als de begeleider dichtbij woont en werkt, is de reistijd korter en kan de begeleider vaker langskomen.
 • Als de begeleider dichtbij woont en werkt, kent deze de regionale ontwikkelingen en partijen beter, waardoor daarop kan worden aangesloten. Het NME-centrum is bijvoorbeeld goed op de hoogte van subsidieregelingen bij gemeente, provincie en fondsen.
 • Het NME-centrum is niet alleen begeleider, maar heeft ook een aanbod dat gebruikt kan worden voor de invulling van het programma.

Voordelen voor het NME-centrum

 • Er ontstaat een hechte relatie met de scholen in de regio en daarmee wordt de positie van het NME-centrum versterkt.
 • De hechte relatie met de school zal gebruik, verhuur en/of verkoop van leermaterialen bevorderen.
 • Eco-Schools biedt een aanleiding om ook het contact met middelbare scholen (weer) te versterken.
 • Het NME-centrum kan er geld aan verdienen.
 • De tien thema’s van Eco-Schools zijn zo divers, dat er altijd wel kan worden aangesloten op regionale beleidsthema’s. Dit versterkt de relatie met de gemeente en/of de provincie.

Voordelen voor Eco-Schools Nederland

 • NME-ers hebben vaak een andere achtergrond dan wijzelf; zij zullen de inhoud van het programma verrijken.
 • Ook scholen in minder centraal gelegen delen van het land kunnen worden bediend (wij werken vanuit Utrecht).
 • Er ontstaan regionaal platforms die bekendheid geven aan Eco-Schools, waardoor aanwas van scholen toeneemt.
 • Grotere bekendheid en deelname maakt het mogelijk om betere afspraken te maken met overheden en bedrijven.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun verhalen!

Archief nieuwsbrieven