curriculum nuOnder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor negen thema’s of vakgebieden. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen. Dit staat in de brief die staatssecretaris Dekker 7 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Prominente aandacht voor duurzame ontwikkeling

Aan de verschillende vakverenigingen is de vraag voorgelegd of zij al dan niet aanleiding zien voor actualisatie van het curriculum. Alle vakverenigingen hebben hierop aangegeven dat actualisatie van hun vak of leergebied gewenst is. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van de meeste Eco-Scholen in stap 5 (Curriculum). De huidige curricula bieden aan leraren en scholen vaak maar beperkte mogelijkheden om hun duurzame ambities waar te maken. Wij vinden het dan ook heel mooi om te zien dat er in de ontwikkeling van het curriculum prominente aandacht zal zijn voor duurzame ontwikkeling. Met name de thema's Burgerschap, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij zullen daaraan bijdragen, zo verwachten wij.

Leraren, schoolleiders en schoolteams gezocht: werk mee aan een vernieuwd curriculum

Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Wil je als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu biedt je die mogelijkheid. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Komend jaar beantwoorden meer dan 100 leraren en zo’n 20 schoolleiders die vraag voor het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO. Het project start in het nieuwe schooljaar na de zomervakantie met de werving van leraren, schoolleiders en scholen om mee te doen.

Wij hopen op de betrokkenheid van een heel aantal 'duurzame docenten', die eraan kunnen bijdragen dat leren duurzaam denken en doen straks in het curriculum wordt verankerd! Ben je geïnteresseerd? Houd dan de website www.curriculum.nu in de gaten.

curriculum nu alle themas

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

eerste estafetteblog

Benieuwd naar nieuws van scholen? Lees hier hun verhalen!

Archief nieuwsbrieven