Eco-Schools gaat partnerschappen met bedrijven aan indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het bedrijf moet onder andere een duidelijke meerwaarde bieden aan een structurele inbedding van duurzaamheid op Nederlandse Eco-Scholen.


SMEprogrammamanagement en certificering

SME is een adviesorganisatie die zich bezig houdt met duurzaamheid en gedrag. Hun motto is ‘Duurzaamheid is mensenwerk’. SME adviseert overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties en burgers op het gebied van duurzaamheid. De producten variëren van beleidsontwikkeling tot businessplannen, energiecoaches opleiden, netwerken opzetten en ondersteunen tot duurzaam onderwijs.

SME is Nationaal coördinator voor Eco-Schools Nederland. SME verzorgt het programmamanagement en onderhoudt de nationale en internationale contacten. vanuit SME worden de audits van de scholen uitgevoerd. De begeleiding van de scholen geschiedt door zzp-ers en medewerkers op projectbasis. Op die manier is er altijd een scheiding tussen audits en begeleiding.

SME, www.sme.nl
Hak van Nispen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
nederlandschoon

NederlandSchoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden. Zij voert campagnes tegen zwerfafval, doen onderzoek, adviseert bedrijven en zet aanstekelijke acties op.

Belangrijke doelgroep hierbij vormen kinderen en scholen. NederlandSchoon is supporter van Eco-Schools op het gebied van Afval & grondstoffen. Doel is dat meer scholen aan de slag gaan met het thema ‘zwerfafval’ en lokaal actie ondernemen. Eco-Schools kunnen gebruik maken van het educatieve platform www.aandeslagmetafval.nl en worden actief betrokken bij de acties en campagnes die door Supporter van Schoon worden georganiseerd.

Meer weten over de beschikbare lesmaterialen? Kijk op www.aandeslagmetafval.nl
Wil je als school een zwerfafvalactie aanmelden? Ga naar www.supportervanschoon.nl
Wil je als school materialen voor een zwerfafvalactie bestellen? Ga naar www.webshopschoon.nl


krnwtrthemapartner Water

KRNWTR is een bedrijf dat het drinken van kraanwater promoot en daartoe producten als flessen, karaffen en watertappunten verkoopt. KRNWTR creëert een bewustwording die verder gaat dan de duurzaamheid van kraanwater alleen.

KRNWTR en Eco-Schools werken samen aan het tegengaan van het onnodig gebruik van water uit plastic flesjes en het gebruik van suikerhoudende limonades in flesjes. Door het installeren van watertappunten op scholen kunnen leerlingen en docenten steeds gezond en gekoeld water tappen. Dit leidt tot besparing van plastic afval en gezondere voeding. Daar komt bij dat kinderen vaak te weinig drinken, op deze wijze wordt dit eenvoudig gestimuleerd. En het is ook nog eens hygiënsicher dan water tappen op de wc.

Een watertrappunt kost €1.465 exclusief BTW. Eco-Schools kunnen een watertappunt bij KRNWTR bestellen voor €995,- (exclusief btw/incl. houten richtingwijzer t.w.v. €75,-/excl. aansluitkosten van €90,-). Bestellen kan via de webshop.

KRNWTR
www.krnwtr.nl


Nationaal en internationaal zijn er vele organisaties en programma's actief om een impuls te geven aan het werken aan duurzame ontwikkeling. Eco-Schools gaat partnerschappen aan met dergelijke organisaties wanneer een samenwerking die ontwikkeling versterkt.


ivn natuureducatieaccountmanager regio Groningen, Drenthe en Friesland

IVN is het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. IVN bestaat uit een vereniging met 20.000 vrijwilligers met een ondersteunende beroepsorganisatie die kantoren heeft in alle provincies.

IVN...

 • verzorgt excursies en natuuractiviteiten lokaal vanuit de 170 afdelingen en 20.000 vrijwilligers
 • is landelijk de toonaangevende speler op het gebied van natuur- en milieueducatie. vanuit de provinciale kantoren wordt dit gecoördineerd en wordt de kennisdeling tussen de centra verzorgd;
 • draagt zorgt voor de communicatie en voorlichting bij de meeste nationale parken.

IVN kent vier kerngebieden waarop zij haar ambitie wil realiseren:

 • natuur en gezondheid (o.a. met Biowalking en samen met ziekenhuizen)
 • natuur dichtbij (o.a. via GroenDichterbij, Scharrelkids e.d.)
 • natuur en recreatie (o.a. via gastheren van het landschap)
 • natuur en ouderen (o.a. via Grijs, Groen en Gelukkig)

IVN en Eco-Schools

IVN is de Nederlandse partner van de Foundation for Environmental Education. Daarmee is formeel IVN de licentiehouder van alle vijf programma’s van FEE. In Nederland voert IVN de programma’s LEAF en Young reporters uit, voert stichting KMVK de programma’s Blauwe Vlag en Green Key uit en voert SME Advies het programma Eco-Schools uit. KMVK en SME zijn gedelegeerd licentiehouder.

Vanuit haar rol op het vlak van natuur- en milieueducatie (NME) stimuleert IVN ook dat scholen structureel met natuur, milieu en duurzaamheid bezig zijn. Eco-Schools wordt door IVN daarin gezien als een koploperprogramma voor scholen die zich echt duurzaam willen profileren. Zij kunnen het door de VN erkende keurmerk behalen.

Meer weten

IVN Nederland
Petra Schut (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) - contactpersoon IVN landelijk
Kees Siderius (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) - contactpersoon IVN Groningen, Friesland, Drenthe
Plantage Middenlaan 2c, Amsterdam

www.ivn.nl


Green-Deal-ScholenGreen Deal Scholen

In 2015 werd het Green Deal Scholen akkoord getekend (GDS). Het doel: een gezonde leer- en werkomgeving creëren in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Hoe? Door schoolbesturen en gemeenten te helpen scholen gezamenlijk te verduurzamen.

Technische verbetering van onderwijshuisvesting
In Nederland staan ongeveer 9.000 schoolgebouwen. Hierin krijgen ruim 2.4 miljoen leerlingen les en werken bijna 200.000 onderwijsprofessionals. In veel van deze gebouwen laat het binnenklimaat en de energetische kwaliteit te wensen over. Dit leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten en een hoger ziekteverzuim. Ook brengt het onnodig hoge exploitatielasten met zich mee. Het doel van de Green Deal is om schoolbesturen en gemeenten toe te rusten om gezamenlijk de verduurzaming van schoolgebouwen aan te pakken en in actie te komen.

Zoekt ook jullie school naar manieren om de fysieke leeromgeving te verduurzamen? De Green Deal Scholen (GDS) Helpdesk geeft schoolbesturen en gemeenten kosteloos antwoord op inhoudelijke vragen over verduurzaming. Hierover lees je meer op de website van de Green Deal; www.greendealscholen.nl.

EnergieEducatie
Logo EnergieEducatieHet verduurzamen van schoolgebouwen biedt bovendien een mooie kans om leerlingen mee te nemen in de wereld van (duurzame) energie. Het energievraagstuk is omvangrijk en complex. Vrijwel dagelijks zien, horen en lezen we nieuws over de noodzaak om energie te besparen en om te schakelen naar een duurzame energievoorziening. Noodzakelijk voor een duurzame toekomst. En de toekomst: dat zijn de leerlingen die nu op school zitten. Om hen goed voor te bereiden op de energietransitie, is bewustwording, kennis en handelingsperspectief nodig. EnergieEducatie dus! Meer informatie over EnergieEducatie vind je op www.energieeducatie.nl. Wil je hiermee aan de slag? Neem dan gerust eens contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.dgbcthemapartner Gebouw & omgeving

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie, die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

BREEAM Junior en de Eco-scan

DGBC en Eco-Schools hebben samen de duurzaamheidsscan ontwikkeld voor jongeren. BREEAM Junior (6-12 jaar) en BREEAM Medior (12-18 jaar) zijn geschikte instrumenten voor jongeren om gebouwen mee te onderzoeken, inclusief hun eigen schoolgebouw en omgeving. De BREEAM Junior is gelijk aan de Eco-scan voor basisonderwijs en de BREEAM Medior scan is gelijk aan de Eco-scan voor voortgezet onderwijs.

Waardevolle School

Inmiddels werken de Dutch Green Building Council en Eco-Schools Nederland samen in het kader van het project Waardevolle School.

Meer informatie: www.waardevolleschool.nl


Eco SchoolsEco-Schools is als programma opgezet door de Foundation for Environmental Education.

FEE heeft haar hoofdkantoor in Kopenhagen. Van daaruit wordt ook de internationale coördinatie van Eco-Schools geregeld. De nationaal coördinatoren van de 58 deelnemende landen wisselen digitaal en in projecten onderling kennis uit en hebben eenmaal per jaar een National Operators meeting om de consistentie en kwaliteit van het programma te bewaken en te ontwikkelen.

Eco-Schools international heeft partners schappen met de diverse VN bureaus, zoals UNESCO, UNEP, e.d. en met commerciële partners zoals Wrigley en Toyota. Eco-Schools international ontwikkelt ook eigen programma’s zoals

 • Litter Less samen met Wrigley voor het tegengaan van zwerfafval
 • Great Plant hunt met Toyota
 • Global Days of action

Eco-Schools Nederland geeft uitvoering aan het internationale Eco-Schoolsprogramma, maar dan toegesneden op de Nederlandse context. Naast Eco-Schoolsdeelname kunnen de scholen ook meedoen met Litter Less en met de Global Days of Action. Daarnaast kan via de nationaal coördinatoren contact gelegd worden met scholen elders op de wereld om zo tot internationale uitwisseling van kennis te komen.

Meer weten?

Eco-Schools Nederland
Hak van Nispen (nationaal coördinator, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Kanaalweg 19-h, 3526 KL Utrecht

Eco-Schools international
Brid Conneely (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
www.ecoschools.global


FEE internationalFEE, de Foundation for Environmental Education (www.fee.global), is wereldwijd de grootste milieu-educatieve organisatie. FEE is actief in meer dan 65 landen en werkt samen met internationale organisaties (UNEP, UN-WTO, UNESCO, Global Action Plan, Earth Charter) en bedrijven (Toyota, Wrigley).

De vijf programma’s van FEE zijn:

Blauwe Vlag voor schone en veilige kuste, binnenwaterstranden en jachthavens 4154 jachthavens en stranden in 49 landen
GreenKey voor duurzame hotels, campings, congrescentra, restaurants e.d. 2370 deelnemers in 53 landen
Eco-Schools voor duurzame scholen 45.000 deelnemers in 58 landen
LEAF Voor het verbinden van kinderen met de natuur 550.000 studenten in 23 landen
YRE (Young Reporters for the Environment) Om milieu en duurzaamheid een stem te geven 77.000 young reporters in 29 landen

Naast de vijf programma’s zijn er sub programma’s zoals Litter Less (bij Eco-Schools), het Global Forest Fund voor compensatie reiskilometers, YRE Competition en Global Action Days.

FEE-International en Eco-Schools

FEE-International is de internationaal eigenaar van de vijf programma’s, waaronder Eco-Schools. Zij hebben één unieke licentie uitgegeven aan Nederland voor de uitvoering.

Meer weten?

FEE international
Brid Conneely
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.fee.global


unepUNEP is het United Nations Environment Programme, ofwel het milieubureau van de Verenigde Naties (VN). UNEP zorgt is de wereldwijde autoriteit voor milieuvraagstukken.

UNEP ...

 • zorgt dat milieuvraagstukken worden geagendeerd;
 • zorgt dat er wereldwijd een coherente invoering van duurzaamheid plaatsvindt;
 • treedt op als pleitbezorger voor milieu en duurzaamheidsvraagstukken.

UNEP en Eco-Schools

UNEP heeft de werkwijzen en keurmerken van de Foundation for Environmental Education erkend. De keurmerken zijn Blauwe Vlag, GreenKey en Eco-Schools. Daarmee is het Eco-Schools keurmerk dus het door de VN erkende keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd doen daar meer dan 45.000 scholen in 58 landen aan mee.

Vanuit de VN en UNEP zijn ook de sustainable development goals ontwikkeld. Deze doelen zijn opgesteld voor de periode 2015-2030. Meer informatie is te vinden op www.sustainabledevelopment.un.org. In het Eco-Schoolsprogramma zijn deze doelen veelal verdisconteerd of er is een nauwe relatie met de SDG’s.


UnescoUNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) bevordert vrede, interculturele dialoog en duurzame ontwikkeling door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

UNESCO heeft in ieder land een eigen nationale UNESCO Commissie die zihc inspant om bovenstaande doelen te realiseren met de aangeven instrumenten. In die landen wordt ook het certificaat UNESCO-scholen verleend

UNESCO en Eco-Schools

UNESCO werkt internationaal samen met FEE en Eco-Schools internationaal. Landelijk werken Eco-Schools Nederland en de Nationale UNESCO Commissie ook samen. Het certificaat UNESCO scholen is een mooi verlengstuk van het Eco-Schools keurmerk en vice versa. Beide instrumenten versterken elkaar.

Meer weten

Nationale UNESCO Commissie
Marieke Brugman
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.unesco.nl


unwtoUNWTO (United Nations World Tourism Organization) is vanuit de VN verantwoordelijk voor duurzame en wereldwijd toegankelijke toerisme en recreatie. Daarbij gaat het ook om een evenwichtige mix tussen economische groei en duurzame ontwikkeling. UNWTO draagt daarin ook bij aan de sustainable development goals zoals die voor 2015-2030 zijn verwoord.

UNWTO en Eco-Schools

UNWTO is als VN partner betrokken bij alle programma’s van FEE international. De meest natuurlijke link is er met Blauwe Vlag, Green Key en het Global Forest Fund van LEAF. Ook bij Eco-Shcolols spelen toerisme en recreatie een duidelijke rol, omdat toerisme en duurzaam toerisme ook onderwerpen zijn die in het onderwijs worden meegenomen en in sommige gevallen betreft het specifiek toerisme onderwijs

Meer weten?

www.unwto.org


Green-Deal-ScholenGreen Deal Scholen

In 2015 werd het Green Deal Scholen akkoord getekend (GDS). Het doel: een gezonde leer- en werkomgeving creëren in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Hoe? Door schoolbesturen en gemeenten te helpen scholen gezamenlijk te verduurzamen.

Om duurzame ontwikkeling wereldwijd tot stand te brengen, zijn in het najaar van 2015 zeventien ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ vastgesteld. De doelen variëren van het beëindigen van extreme armoede en honger tot het verminderen van ongelijkheid en aanpakken van klimaatverandering en laten de omvang en ambitie van de nieuwe universele agenda zien. Zulke grootse uitdagingen kunnen we alleen maar aan als we wereldwijd samenwerken! Eco-Schools Nederland heeft dan ook diverse nationale en internationale partners. Hier lees je meer over hoe deze samenwerkingsverbanden eruit zien.

Themapartners

dgbc

Dutch Green Building Council

themapartner Gebouw & omgeving
krnwtr

KRNWTR

themapartner Water