Kies een thema

  • thema afvalAfval & grondstoffen
  • thema communicatieCommunicatie
  • thema energieEnergie
  • thema gebouwGebouw & omgeving
  • thema hygieneGezondheid & hygiëne
  • thema groenGroen
  • thema mobiliteitMobiliteit
  • thema veligheidVeiligheid & burgerschap
  • thema voedselVoedsel
  • thema waterWater

17. Partnerschap om doelste16. Vrede veilligheid en s17. Partnerschap om doelste16. Vrede veilligheid en s16. Vrede veilligheid en s16. Vrede veilligheid en s16. Vrede veilligheid en s16. Vrede veilligheid en s16. Vrede veilligheid en s

Het overgrote deel van de jongeren en het onderwijspersoneel voelt zich veilig op school, zo blijkt uit een veiligheidsmonitor van de Rijksoverheid. Uit hetzelfde rapport blijkt echter ook dat leerlingen en personeel te maken hebben met situaties waarbij ze zich onveilig voelen. Dat loopt uiteen van verbaal en lichamelijk geweld en pesten tot diefstal en vernieling. Veel scholen besteden aandacht aan anti-pest projecten om de sociale veiligheid te verbeteren. Die vorm van veiligheid is heel bepalend voor de sfeer van een school, maar ook andere factoren zijn van belang. Weten leerlingen bijvoorbeeld wat ze moeten doen als het brandalarm afgaat? Is er een rolstoelvriendelijk beleid? Staat overal in de school duidelijk aangegeven waar de nooduitgangen zich bevinden? Kortom, hoe is het gesteld met de veiligheid van de school?

Wat kunnen scholen doen?

Een goede graadmeter voor de veiligheid op scholen is door leerlingen de Veiligheidsscan van Eco-Schools uit te laten voeren. Eventuele problemen worden getackeld met uitvoerbare oplossingen. Een andere eenvoudige manier is om leerlingen een anonieme enquête in te laten vullen. Daarmee krijg je een goed beeld of de veiligheid op school voldoende is of dat er punten voor verbetering vatbaar zijn.

Helen Parkhurst - ...
Helen Parkhurst - Groene Vlag Helen Parkhurst - Groene Vlag