Kies een thema

  • thema afvalAfval & grondstoffen
  • thema communicatieCommunicatie
  • thema energieEnergie
  • thema gebouwGebouw & omgeving
  • thema hygieneGezondheid & hygiëne
  • thema groenGroen
  • thema mobiliteitMobiliteit
  • thema veligheidVeiligheid & burgerschap
  • thema voedselVoedsel
  • thema waterWater

3. Goede gezondheid en welz3. Goede gezondheid en welz6. Schoon water en sanitair3. Goede gezondheid en welz3. Goede gezondheid en welz14. Leven in het water3. Goede gezondheid en welz3. Goede gezondheid en welz3. Goede gezondheid en welz

Water is niet alleen heel belangrijk voor gezondheid en hygiëne, maar voor het leven zelf. Scholen geven elk jaar een boel geld uit aan water, gemiddeld zo’n €3800,- per school. Waterbesparing, samen met een effectief educatieprogramma, kan het watergebruik reduceren met tweederde. Dit kan een school met 300 leerlingen jaarlijks zo’n €2500,- besparen! Los van de financiële voordelen is water een bijzonder leuk onderwerp dat vaardigheden van leerlingen op verschillende terreinen kan ontwikkelen. Water maakt het leven op aarde mogelijk.

Wat kunnen scholen doen?

Een manier van introduceren van een algemeen onderwerp als water zou kunnen zijn dat leerlingen bedenken hoe vaak ze het gebruiken op een dag. Indirect gebruik meegerekend (in dranken, voedsel, fabricage processen) als ook direct gebruik (wassen, toiletten doorspoelen etc.). Leerlingen maken bijvoorbeeld een lijstje van het aantal keer dat ze water gebruiken op een dag. De hoeveelheid water zal ze verbazen. Oudere leerlingen kan je uitdagen door hen te laten nadenken over leven in gebieden waar weinig water is, hoe zou hun leven er dan uitzien? Daarnaast kan je de eigenschappen van water tot leven brengen met simpele proefjes, door te kijken naar verdamping, condensatie en bevriezing.

Veel waterbedrijven hebben een educatieve rol. Zij willen kinderen graag leren over water en hen de verschillende beroepsperspectieven laten zien. Naast bezoek van een waterzuivering of drinkwaterbedrijf, produceren sommigen vaak gratis educatief materiaal.

Kijk ook eens op www.watereducatie.nl, dé portal voor onderwijs en water!

portal watereducatie

Helen Parkhurst - ...
Helen Parkhurst - Groene Vlag Helen Parkhurst - Groene Vlag