Door mee te doen met Eco-Schools en de Groene Vlag te halen kiest u ervoor om een duurzame school te worden. Dat betekent vaak een cultuurverandering bij docenten en leerlingen. Duurzaamheid zal een vanzelfsprekend onderdeel worden van het onderwijs en het dagelijks leven op uw school.

Door het volgen van de zeven stappen van de Eco-Schoolsmethodiek groeit het bewustzijn van u, uw collega’s en uw leerlingen stapsgewijs. U stelt een Eco-team samen bestaande uit leerlingen, docenten en eventueel de conciërge of ouders. Dit Eco-team heeft de lead en kiest met welke thema’s zij aan de slag gaan en welke bijpassende activiteiten worden ontwikkeld. Leerlingen worden uitgedaagd om zelf met duurzame innovaties te komen en deze op school te implementeren. Als het goed is, leidt deze aanpak tot permanente structuren binnen de school en vaste curriculumonderdelen die een blijvende cultuurverandering bewerkstelligen. Leerlingen en docenten zullen elkaar blijven herinneren aan het belang van respectvol gedrag voor de omgeving.

Deelnemers voortgezet onderwijs

provincies met stip