Aanmelden

Wil je met jouw school of groep meedoen aan Zoom: Light on Small? Meld je dan hieronder aan. Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen om het versturen van de materialen en veldmicroscopen te regelen.

Meerdere antwoorden mogelijk
Je kunt het lesmateriaal tot uiterlijk juni 2020 gebruiken met een maximum van 8 weken achter elkaar.
In verband met de vernieuwde wetten rondom privacy (AVG) worden de bovenstaande gegevens alleen gebruikt door SME (de uitvoerende partij van Zoom: Light on Small). De persoonsgegevens worden bewaard in een database van SME en zullen verder niet gepubliceerd worden aan derden en kunnen op verzoek te allen tijde verwijderd worden. De adresgegevens van de school en het aantal deelnemende leerlingen worden gedeeld met FEE International (de opdrachtgever).