Aan de slag met afval

Hier vind je veel gratis lesmateriaal en eductieve producten voor zowel voortgezet als primair onderwijs.

De lesmaterialen op Aan de slag met afval zijn tot stand gekomen in samenwerking met professionele educatiepartner Podium. De lessen zorgen er voor dat leekrachten en docenten makkelijk op een leuke en interactieve manier aan de slag kunnen met het onderwerp (zwerf)afval.

Het educatieve materiaal van Aan de slag met afval is gestoeld op bewustwording en gedragsverandering bij leerlingen. Deze peilers zijn van belang bij het behalen van duurzaamheidsambities.