Afvalspel

Een groene schoolomgeving voegt als belevingswaarde toe en is vooral voor peuters en kleuters belangrijk. Zij kunnen en willen zich nog laten verrassen door omgevingsfactoren en zintuiglijke waarnemingen. Juist in de kinderopvang, op peuterspeelzalen en in de onderbouw van het basisonderwijs is meer aandacht nodig voor vrij spel.

De aanwezigheid van zand en water maakt het voor kinderen extra aantrekkelijk om op het schoolplein te spelen:  schooldomein_madurodam-voor-waterwetenschappers.pdf

Bekijk de waterspeeltoestellen