Download als PDF

In 68 landen verspreid over heel de wereld wordt gewerkt met de Eco-Schoolsmethodiek. Per land is één organisatie aangewezen om het programma te coördineren. In Nederland is het programma eigendom van IVN Natuureducatie. Het beheer is uitbesteed aan Innovatie en Duurzaamheid BV, handelend onder de naam SME. ‘Eco-Schools Nederland’ bestaat dus niet als zelfstandige organisatie. Overal waar ‘Eco-Schools Nederland’ als partij is benoemd, is SME de geldige rechtspersoon. Voor meer informatie over SME kan de website worden geraadpleegd: www.sme.nl.

Er zijn situaties waarin uw gegevens verzameld worden door Eco-Schools Nederland. Het is daarom goed om te weten wat we daarmee doen. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

Neem gerust contact op als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 030 - 635 89 20
Postbus 43016, 3540 AA  UTRECHT

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eco-Schools Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als deelnemende school.

Eco-Schools verwerkt uw naam en e-mailadres als u zich aanmeldt als contactpersoon van een deelnemende school of van een Eco-team. Scholen kunnen ook zelf foto’s uploaden op de website van Eco-Schools Nederland. Eco-Schools Nederland verwerkt deze foto’s op een externe server, dit is nodig om ze zichtbaar te maken op de website. De scholen zijn echter zelf verantwoordelijk voor het naleven van de privacywetgeving omtrent deze foto’s. Staan de leerlingen herkenbaar op de foto? Dan is toestemming van ouders en/of verzorgers noodzakelijk.   

Uiteraard kunnen wij ook gegevens van de profielpagina’s verwijderen, daarvoor kunt u een verzoek indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met welk doel wij deze gegevens verwerken

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Eco-Schools Nederland uw gegevens verzamelt en verwerkt:

  • voor het succesvol deelnemen aan het Eco-Schoolsprogramma;
  • om contact met u op te nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren;
  • voor bewijsvoering van de ondernomen stappen van het Eco-team, opdat het voor ons zichtbaar is hoe ver de school is met de stappen van Eco-Schools;
  • voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief;

Eco-Schools Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven of als de gegevens noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens

Eco-Schools Nederland deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten met derde partijen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Eco-Schools Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt zich te allen tijde afmelden als abonnee op de nieuwsbrief.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die Eco-Schools Nederland verzamelt of deze laten corrigeren of verwijderen. Een deel van uw persoonsgegevens is ontsloten via de online werkomgeving van Eco-Schools, die te benaderen is via de website www.eco-schools.nl. Voor het inzien van andere persoonsgegevens kunt u ons altijd een e-mail sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eco-Schools Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Cookies en vergelijkbare technieken

Eco-Schools Nederland gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Eco-Schools Nederland gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en Eco-Schools Nederland de website kan optimaliseren. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Eco-Schools Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen privacyverklaring

Eco-Schools Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.eco-schools.nl. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 1 april 2021.