Als Eco-School heb je zelf de keuze om thema’s te kiezen die echt bij jou als school passen. Wat leeft er bij de leerlingen? Wat sluit aan bij jullie al bestaande visie en identiteit? De Freule van Pallandtschool koos bijvoorbeeld sociale duurzaamheid als thema en geeft deze vorm op een manier die heel goed bij de waarden van de school past. Daarom zijn zij de Eco-School van de maand december!

Hoelang doen jullie al mee met Eco-Schools? Welke highlights zijn er van jullie deelname tot nu toe?

Sinds 2019 doen wij mee aan Eco-Schools. We zien dat er in de tussentijd al veel bereikt is. Het  scheiden van het afval in de klassen en in de school is zeker een highlight.

Rondom het thema ‘natuur’ zien we meerdere concrete voorbeelden: het opzetten van de moestuin met wormenhotel en buitenlessen die opgenomen zijn in het jaarprogramma waarbij de omgeving (bos en uiterwaarden) betrokken wordt. Sinds deze maand is het groene schoolplein gerealiseerd. Stenen zijn verwisseld voor heel veel groen en de kinderen hebben een hele andere speelervaring. Het Eco-team, leerlingen, leerkrachten en ouders hebben inspraak gehad in het ontwerp van de architect.

Maar we zijn ook trots op een enthousiast Eco-team dat goed functioneert en waar veel animo voor is! Ook is het Eco-Schools programma in ons kwaliteitshandboek. Hierdoor blijft het onder de aandacht van de leerkrachten en is het verweven in het hele onderwijsaanbod, waaronder de vakken.

Op de Audit viel op dat er veel docenten met passie voor duurzaamheid werken. Is dit het resultaat van het Eco-Team? Hoe zetten zij zich in voor verduurzaming?

Wij zijn een klein en betrokken team. Het Eco-team komt na aanleiding van de Quick scan met voorstellen voor het nieuwe schooljaar. Deze voorstellen worden voorgelegd aan het team en vervolgens aan het begin van het schooljaar gepresenteerd aan de leerlingen en ouders. Het team wordt dus in het proces meegenomen en komen zelf ook met voorstellen. Zo is de hele school betrokken en dat zie je terug in de passie van bijvoorbeeld docenten.

Zij verduurzamen door zelf mee te werken aan de doelen die het Eco-team heeft gesteld. Dit betekent dat zij het goede voorbeeld geven het scheiden van afval, gezond eten, letten op het energieverbruik en komen als het maar even mogelijk is op de fiets naar school en hergebruiken materialen. 

Het sociale aspect van duurzaamheid is bij jullie zichtbaar doordat fijn met elkaar omgaan hoog in het vaandel staat. Waarom is dit belangrijk voor jullie ook in relatie tot duurzaamheid?

Dit doel, om meer op het sociale aspect te letten, is dit schooljaar door de leden van het Eco-team naar voren gebracht. Zij wilden graag dat de kinderen fijn met elkaar om gaan en dat hiervoor de Kanjertraining gebruikt zal worden. De school bestaat uit 60 leerlingen waardoor de kinderen elkaar kennen. Het Eco-team geeft lessen over de doelen die gesteld zijn. Deze lessen bereiden zij zelf voor. Maar buiten het Eco-team werken leerlingen ook hieraan: de oudere kinderen zijn coaches bij het lezen en krijgen soms de taak om jongeren kinderen te begeleiden bij buitenactiviteiten.

Daarnaast zijn wij een christelijke school. We werken vanuit de een visie waar persoonlijke groei en aandacht voor anderen een belangrijke plek heeft. We vinden het belangrijk dat we zorgdragen voor elkaar en onze omgeving. We vinden het belangrijk dat we leerlingen leren om hun talenten te ontwikkelen en ondersteuning te bieden bij de dingen die lastiger zijn. Het creatief leren denken en uitdagen van leerlingen om in oplossingen te denken, vinden we een belangrijk uitgangspunt. Het idee dat een veilige en fijne sfeer belangrijk is voor leerlingen om nieuwe dingen te leren, zoals over duurzaamheid, zit dus echt in ons DNA.

Concreet doen we dit aan de hand van de Kanjertraining, en de thema’s vanuit Eco-schools worden hierop afgestemd. 

Zijn er nog andere activiteiten waar het Eco-Team nu mee bezig is?

Wij vinden het fijn om te zien hoe de omgeving bij de school betrokken wordt. Zo worden er lessen verzorgd door externen bijvoorbeeld het waterschap over de dijken en het belang van goed waterbeheer, een imker die komt vertellen over de bijen en wat wij kunnen doen om de leefomgeving van de bij te stimuleren, het erfgoed dat elke jaar centraal staat waarbij een bezoek wordt gebracht aan monumenten op het landgoed waar de school op staat. Op deze manier wordt duurzaamheid heel inzichtelijk gemaakt!