Het Yuverta College in Gouda heeft met haar Eco-team meegedaan aan het Erasmus+ project “Energy for Europe”. Erasmus+ is een 2-jarig internationaal uitwisselingsproject tussen docenten en scholieren uit verschillende Europese landen met als doel om kennis en ervaring uit te wisselen omtrent het duurzaam omgaan van ieder land met energie. Het Yuverta College neemt je graag mee in hun ervaring van het uitwisselingsproject!

Wij hebben dit project samen met scholen uit Duitsland, Bulgarije en Griekenland gedaan. Behalve onze online meetings en presentaties in coronatijd hebben de landen elkaar bezocht. Per land gingen er 2 docenten met 2 leerlingen een ander land bezoeken.

Het project begon met een challenge waarbij de leerlingen van de deelnemende landen streven om het te voeren logo te ontwerpen. Deze wedstrijd heeft een leerling van ons gewonnen en zie je terug in dit schrijven.

Tijdens de uitwisselingen tussen alle deelnemers werden er door ieder land onderzoeken uitgevoerd, waarna er presentaties gehouden werden over bijvoorbeeld hoe er met energie werd omgegaan voor 1950, nu en in de toekomst. In Bulgarije hebben wij gezien hoe inwoners zelfvoorzienend leren te leven op moeilijk te bewerken grond. Ook hebben we in Griekenland geleerd hoe zij waterreservoirs gebruiken om kinetische energie op te wekken en heeft Duitsland de grootste steenkolenmijn van Europa laten zien inclusief de energiecentrale zo’n 100 kilometer daar vandaan.

In Nederland hebben wij onze buitenlandse gasten de windmolens, dijken en biologische kaasboerderij laten zien. Ook hebben wij onze eigen CO2-footprint berekend van het bezoeken van deze culturele- en energie gerelateerde projecten en plaatsen. Leuk om te vermelden is dat de docenten uit Duitsland op de fiets naar Gouda kwamen, hun CO2-footprint was daarom ook aanzienlijk lager dan de onze!

Het bezoeken van de verschillende landen, het onderzoeken en het met elkaar in gesprek gaan over hoe kunnen wij beter met onze wereld en energie omgaan heeft tot vele inzichten geleid. Zeker de leerlingen kwamen tot andere inzichten. Zo was de ervaring van het leven in een gastgezin voor een aantal leerlingen echt een eyeopener. Daarnaast hebben de leerlingen vrienden gemaakt en zijn de bezoeken aan elkaar al gepland. De ervaringen worden ook binnen de school ruim gedeeld door zowel de docenten als de leerlingen die op reis zijn geweest.

Met rijke ervaringen hebben wij dit project afgesloten en zij nu in de voorbereiding om per september a.s. een nieuw Erasmus+ project met andere Europese landen op te starten.