Het Stedelijk Gymnasium in Breda staat op de voet van de onthulling van hun nieuwe mussenhotel op het schoolplein. Dit mooie voorbeeld van samen met je leerlingen de schoolruimte vergroenen, levert hun de titel Eco-School van de Maand op. Ragne van Engelen, coördinator van het Eco-Team op het Stedelijk Gymnasium neemt ons in dit interview mee in het proces van A tot Z en legt ons uit waar ze tegenaan gelopen zijn in aanloop naar een prachtig mussenhotel!

 Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een mussenhotel te ontwerpen? 

We hebben ons schoolterrein vergroend en ingericht in overleg met de stadsecoloog van de stad Breda, Rombout van Eekelen. Rombout gaf allerlei adviezen, bijvoorbeeld over hoe we de biodiversiteit konden vergroten. Hij vertelde ook dat er, vroeger, op de locatie van het Stedelijk Gym een grote mussenpopulatie was en dat die mussenpopulatie verdween toen ons oude gebouw werd gesloopt en er nieuwbouw voor in de plaats kwam. En dat hij bezig was, in samenwerking met ontwerpster Merel van der Linden, om een mussenhotel te realiseren om zo de mus een handje te kunnen helpen. Niet alleen een bijenhotel maar ook een mussenhotel dus.  

Vervolgens was de vraag of wij op ons schoolterrein misschien ruimte wilden maken voor zo’n hotel. Nou, daar hoefden we niet lang over na te denken. Een mooie bijkomstigheid van het mussenhotel is dat er aan een van de zijden ook ruimte is voor een tekst. Die tekstruimte mochten we zelf invullen. Uiteindelijk hebben we Fenna Antens uit klas 4 gevraagd om een gedicht te maken voor op het mussenhotel. Fenna heeft tijdens corona een dichtbundel geschreven die zelfs in de boekhandel terecht is gekomen. Voor het mussenhotel heeft Fenna een gedicht geschreven over de mus in vergelijking tot de locatie van het mussenhotel, onze school. Het gedicht is echt prachtig en wordt samen met het mussenhotel onthuld.  

Wat wilden jullie met de activiteit bereiken? 

Aan de ene kant wilden we meer aandacht vragen voor het bestaan en het verdwijnen van de mus uit het stadsbeeld, vooral door nieuwbouw. Aan de andere kant willen we op ons schoolterrein zoveel mogelijk faciliteiten bieden voor dieren en insecten. Het mussenhotel paste uitstekend in dat streven. Naast planten die zeer geschikt zijn voor bijen en vlinders, is dit hotel heel geschikt voor mussen maar ook voor vleermuizen en egeltjes.  

Hoe heeft jullie Eco-Team het aangepakt? 

We hebben vooral veel samengewerkt, zowel binnen het Eco-Team als daarbuiten: de terreinbeheerder, de leerlingen van GroenGym, Fenna Antens, ontwerpster Merel, de stadsecoloog, de schoolleiding, maar natuurlijk ook de aannemer die het mussenhotel gaat bouwen. Er waren veel zaken waar over nagedacht moest worden: de kleuren, de exacte locatie op het schoolterrein, de constructie zelf, lichtval vanuit omliggende lantaarnpalen, de lay-out van het gedicht etc. Daarnaast waren er af en toe ook tegenslagen. Kosten die tegenvielen bijvoorbeeld en een verandering van constructie die nodig bleek te zijn.  We zijn nu in de afrondende fase en hopen het mussenhotel binnenkort te onthullen.  

Welke resultaten verwachten jullie van het mussenhotel?

We verwachten dat we veel meer mussen gaan zien; dat ook de egel en de vleermuis hier profijt van gaan hebben en dat we straks op verschillende manieren een heel levendig schoolplein hebben. Een schoolterrein dat precies past in de ambities van de gemeente om van Breda een stad in een park te maken. De locatie van het Stedelijk Gymnasium aan de singel, in de binnenstad, is daarvoor heel geschikt.