Duurzaamheid in de onderwijspraktijk groeit snel. De interdepartementale werkgroep van vijf ministeries organiseert daarover op 27 november een belangrijke werkbijeenkomst voor schoolbesturen en schoolleiders.

Er zijn steeds meer scholieren en docenten die gemotiveerd zijn om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid in de lessen, het schoolgebouw en de omgeving. Hoe kan je als schoolbestuurder en schoolleider dit proces concreet ondersteunen en faciliteren? Tijdens de werkbijeenkomst identificeren we samen de stappen die het onderwijs kan zetten als bijdrage aan de transitieopgaven waar we als samenleving voor staan. En onderzoeken we ook welke rol de overheid kan vervullen om schoolbesturen en schoolleiding daarvoor te faciliteren.

Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden en ontdek of herijk je eigen leiderschap. Ga in verschillende tafelsessies samen met andere schoolbesturen en schoolleiders en scholieren aan de slag om ‘duurzaamheid’ te concretiseren naar instrumenten en activiteiten in de onderwijspraktijk van je eigen school/scholen: Hoe verweef ik duurzaamheid in mijn visie en hoe krijgt dit uitwerking in de praktijk?

Voorafgaand aan de werkbijeenkomst op 27 november, worden er in november vier verdiepende webinars georganiseerd. De webinars gaan over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de vernieuwing van de kerndoelen, pedagogiek en didactiek, burgerschapsonderwijs en de SDG’s en onderwijshuisvesting en bedrijfsvoering. De webinars zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid in het onderwijs. Op de registratiepagina kan je je registeren voor de werkbijeenkomst op 27 november en voor de webinars.

Vanuit Eco-Schools werken we aan een brede Whole School Approach en zien we de meerwaarde van deze brede aanpak, van visie tot praktijk. We hopen je daar te zien!