Goede Speelprojecten

Goede Speelprojecten is in Nederland en Belgie actief met ontwerp en inrichting van school- en speelpleinen in onderwijs en kinderopvang. Meer specifiek groene- en klimaatschoolpleinen. Zij beschikt met betrekking tot haar producten en diensten, als enige in de Benelux, over de duurzaamheidslabels van NLGreenlabel. Daarnaast heeft zij een Taaltuin ontwikkeld met speelobjecten gericht op taalverwerving voor kinderen met een taalachterstand (o.a. in Spangen Rotterdam).

Bewegen & Cognitie ..... dat is het idee!

speelprojecten.nl