Leger des Heils ReShare

De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Het is verantwoordelijk voor enorm veel CO2-uitstoot, watervervuiling en afval. Daarbij heeft de textielindustrie een gigantische impact op vele mensenlevens. Zie onder meer de website van Milieu Centraal voor meer informatie hierover. Daarom zet ReShare zich in voor een duurzame, menswaardige en uiteindelijk 100% circulaire textielketen. Schoolinzameling is daar een belangrijk onderdeel van. Lees hier meer over onze bedrijfsvoering.

Samen met Nieuwsbegrip heeft ReShare een les ontwikkeld over Kleding & Duurzaamheid. De les is ontwikkeld voor de verschillende niveaus binnen het basisonderwijs, namelijk AA (groep 4), A (groep 5 en 6) en B (groep 7 en 8). De lessen zijn samengesteld door onderwijs professionals met kennis over de verschillende niveaus en werkwijzen. Het programma sluit aan bij thema’s als duurzaamheid en burgerschap en ondersteunt de overkoepelende kerndoelen van de school.

reshare.nl/schoolinzameling