Trashpackers

Trashpackers maakt individuen, organisaties en overheden bewust van de gevolgen die ontstaan door het in grote delen van de wereld ontbreken van een adequate infrastructuur voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen.
Zij doet dit via:

  • Educatie
  • Dataverzameling en onderzoek
  • Bewustmakingscampagnes
  • Diverse projecten
  • Wereldwijde opruimacties

tijmensissing.com

trashpackers.org