ReShare Leger des HeilsNeem kosteloos deel aan het onderwijsprogramma ontwikkeld door Nieuwsbegrip en het Leger des Heils ReShare. Jullie bijdrage aan een verandering in de textielindustrie is belangrijk én noodzakelijk.

Samen met Nieuwsbegrip heeft ReShare een les ontwikkeld over Kleding & Duurzaamheid. De les is ontwikkeld voor de verschillende niveaus binnen het basisonderwijs, namelijk AA (groep 4), A (groep 5 en 6) en B (groep 7 en 8). De lessen zijn samengesteld door onderwijs professionals met kennis over de verschillende niveaus en werkwijzen. Het programma sluit aan bij thema’s als duurzaamheid en burgerschap en ondersteunt de overkoepelende kerndoelen van de school. Inhoudelijke doelstellingen van het lesprogramma:

  • Leerlingen bewust maken van de negatieve impact van de textielindustrie op mens en milieu;
  • Leerlingen stimuleren in het duurzaam aankopen, gebruiken en wegdoen van kleding;
  • Het leveren van een bijdrage aan de kerndoelen in het (basis)onderwijs dankzij de voorlichting rondom kleding en duurzaamheid;
  • Het ontzorgen van de lesvoorbereiding voor basisschooldocenten dankzij de (bekende) werkwijze via Nieuwsbegrip;
  • Het stimuleren van (basis)scholen om bij te dragen aan een circulaire afvalscheiding door de plaatsing van een kledingcontainer op het schoolplein;
  • Het ondersteunen van schoolinzameling van kleding en textiel met Leger des Heils Reshare.

Lees meer over Leger des Heils ReShare