Doe gratis mee aan De Grote Plantenjacht! Een lesproject van vijf lessen, waarbij leerlingen van groep 5, 6, 7 of 8 de omgeving van de school onderzoeken en in kaart brengen. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen planten en dieren, ze gaan natuurschatten verzamelen & bestuderen en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten. 

Inhoud lespakket

grote plantenjacht2

Het lespakket bevat een serie van vijf lessen (van 30-60 min) voor leerlingen uit groep 5-6 (de ‘avonturiers’) en 7-8 (de ‘ontdekkers’) over biodiversiteit rond de school. De opzet is voor beide groepen hetzelfde, het niveau verschilt. Voor het beste leereffect worden de lessen aansluitend op elkaar uitgevoerd, bijvoorbeeld gedurende een projectweek of verspreid over een langere periode. Om erachter te komen hoeveel de leerlingen leren van het project neem je voor en na de vijf lessen dezelfde kennistest af.

De Grote Plantenjacht bestaat uit de volgende lessen:

  1. Algemene informatie en quiz
  2. Schatkaart van de natuur
  3. Leerkaarten
  4. Natuurschatkist
  5. Nóg meer biodiversiteit

Bekijk onze preview voor meer informatie

Voor alle basisscholen

De Grote Plantenjacht is geschikt voor alle basisscholen. Als jullie school meedoet aan Eco-Schools sluit dit project naadloos aan op het thema ‘groen’. Groen is één van de tien thema’s van Eco-Schools. Biodiversiteit is daar een heel belangrijk onderdeel van. Blijkt uit de Eco-scan (stap 2) dat jullie met groen aan de slag willen? Dan kan dit project daar een mooie concrete invulling van zijn. Voor scholen die (nog) niet deelnemen aan Eco-Schools is De Grote Plantenjacht erg geschikt om met leerlingen op een interactieve manier aan het thema ‘groen’ te werken. 

Periode

grote plantenjacht1

Je kan De Grote Plantenjacht gedurende het hele schooljaar uitvoeren. In de praktijk blijken de herfst en het voorjaar heel geschikte periodes. De ene school doet alle lessen in één projectweek, de andere school doet af en toe een les verspreid over een langere periode.

Meedoen is gratis

Meedoen aan De Grote Plantenjacht is gratis. We vinden het wel leuk als je met ons je ervaringen wilt delen en bijvoorbeeld foto's, verhalen en door de leerlingen gemaakte plattegronden wilt sturen. Dan blijven we goed op de hoogte.

Aanmelden

Wil je met jouw school of groep meedoen aan De Grote Plantenjacht? Meld je dan hieronder aan.

Naam contactpersoon:

In verband met de wetten rondom privacy (AVG) worden de bovenstaande gegevens alleen gebruikt door SME (de uitvoerende partij van De Grote Plantenjacht en Eco-Schools). De persoonsgegevens worden bewaard in een database van SME en zullen verder niet gepubliceerd worden aan derden en kunnen op verzoek te allen tijde verwijderd worden. De adresgegevens van de school en het aantal deelnemende leerlingen worden gedeeld met FEE International (de opdrachtgever).

De Grote Plantenjacht is tot stand gekomen in samenwerking met Eco-Schools International en met medefinanciering van het Toyota Fund for Europe.

eco schools rgb   Toyota Fund for Europa

Bekijk ook onze aanvullende projecten: