Projectleider onderwijs

Als projectleider zet ik me in om Leren voor Duurzame Ontwikkeling een vaste plek te geven op scholen!

Tijdens mijn studie Bedrijfskunde leerde ik vanuit systeemperspectief naar organisaties kijken. Bij alles wat organisaties doen is er een wisselwerking met de omgeving. Daarin vind ik het belangrijk om oog te hebben voor deze omgeving bij de keuzes die je maakt, op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Vanuit die houding, en mijn liefde voor de natuur, ontstond de wens om te werken aan een duurzame toekomst. De basis voor een duurzame toekomst ligt wat mij betreft in het onderwijs (bewustwording, kennis, vaardigheden en handelingsperspectief). En laten dat nou net hele interessante organisaties zijn die middenin de samenleving staan!

Mijn achtergrond in innovatie en ondernemerschap komt van pas in het durven vernieuwen en het centraal stellen van de rol van ontdekkend leren in dit proces. Leerlingen en studenten écht betrekken in de duurzame uitdagingen die we in de maatschappij tegenkomen is van enorme waarde. Jongeren voelen dat ze een verschil kunnen maken; doen kennis en vaardigheden op door te denken én te doen; en bieden een frisse en creatieve blik op complexe maatschappelijke vraagstukken.

Ik heb al een tijd aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling mogen werken als campagnemanager bij Coöperatie Leren voor Morgen. Ik was betrokken bij de SustainaBul en het Sustainability Skills programma. Ontzettend leuk om nu met Eco-Schools leerlingen uit te nodigen om in actie te komen, zodat zij ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren in de verduurzaming van de school!

Vraag mij vooral voor:
> Inspirerende duurzame voorbeelden uit het vo en mbo
> Informatie over het eco-schools programma en sparren over initiatieven
> Projectmanagement, eventorganisatie en communicatie van duurzame stappen