Hak van Nispen

Auditeur

In 2003 heb ik het Eco-Schools programma naar Nederland gehaald. ANWB voerde toen de zusterprogramma Blauwe Vlag uit en wilde Eco-Schools in Nederland introduceren. We zien nu dat dit een goede keuze was. Nadat we het in de eerste jaren als lespakket hadden ingericht met heel veel informatie zijn we steeds meer terug gegaan naar de basis: de leerling aan zet om de school te verduurzamen. We zien dat de Eco-teams steeds beter hun rol pakken en zien dat ze veel meer mogen en kunnen dan ze in het begin dachten. Docenten en management staan ook steeds meer open voor de ideeën en veel conciërges of mensen in facilitair management ondersteunen dit op een hele praktische manier.

Op dit moment help ik het team van Eco-Schools Nederland door af en toe audits te doen voor de Groene Vlag en dat is altijd een feestje om te doen. Ik zorg dat het wel een officiële controle is maar dat de werkwijze voor leerlingen en studenten laagdrempelig en leuk is. Daarbij kijk ik goed wat er gerealiseerd is en wat de leerlingen/studenten daaraan bijgedragen hebben. Ook bespreek ik met het management wat hun visie, bedrijfsvoering en ondersteuning van het Eco-team is. Tijdens de audit en in het auditrapport geef ik adviezen waar het Eco-team en de school mee verder kunnen. Ook voor de begeleider is dit een goed hulpmiddel om dit met het Eco-team te bespreken.